Een bedrijf overnemen zonder het betreffend personeel, kan dat?

In mijn praktijk krijg ik met enig regelmaat de vraag of men een bedrijf of bedrijfsonderdeel kan overnemen zonder dat het betreffend personeel wordt overgenomen. Voor degene die de vraag stelt moet ik een teleurstellend antwoord geven, voor het het betreffend personeel is het antwoord positief.

Bij wet is geregeld dat de rechten van het personeel beschermd zijn bij bedrijfsovername, ook als er sprake is van een activa/passiva transactie voor een bepaald bedrijfsonderdeel!

Bedrijven en ondernemers zijn creatief in het oplossen van uitdagingen en verzinnen allerlei trucs om deze wettelijke plicht te omzeilen. Het overbrengen van personeel in een bepaalde werkmaatschappij of het laten tekenen van een beëindigingsovereenkomst, het is vrijwel altijd aanvechtbaar en dus zinloos. Rechters doorgronden dit soort trucs en stellen gedupeerde werknemers vrijwel altijd in het gelijk als zij besluiten de gevolgen van de overname aan te vechten. 

Ja, maar ik neem alleen een bedrijfsonderdeel over en die wil ik met mijn eigen personeel uitvoeren.
U wilt dus een activa/passiva transactie uitvoeren. Een veel gemaakte fout is dat men denkt op basis van deze transactie onder de verplichting uit kan komen. Dit is onjuist! 

Laat u goed adviseren om teleurstellingen - bij de koper, verkoper en personeel - te voorkomen.