Een overname? Maak het tot een succes

Bedrijfsovernames en fusies zijn niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Door veranderende marktomstandigheden, technologische veranderingen, nieuwe wetgeving, veranderend consumentengedrag of persoonlijke ambities blijven altijd bundeling van bedrijven bestaan. Fusies kunnen wel degelijk waarde creeren. Betere dienstverlening, sterke marktposities, meer kansen voor werknemers behoren zeker tot de mogelijkheden. Toch mislukken fusies en bedrijfsovernames jammer genoeg (te) vaak. In mijn optiek komt dit vooral omdat het proces niet goed wordt gemanaged.

Ik geef u de 4 fases van een fusie- en/of bedrijfsovernameproces, zoals ik deze hanteer en waarmee ik succesvol ben geweest in de fusies en overnames die ik heb mogen begeleiden.

1. Orientetatiefase
    Belangrijk is om in de orientatiesfase te onderzoeken:
    - wat de motieven zijn voor samenwerking en zijn deze motieven valide 
    - is fusie of bedrijfsovername de juiste samenwerkingsvorm 
    - passen de bedrijven bij elkaar 
    - gaat het meerwaarde opleveren 
    - is er genoeg chemie
    - wat willen we afzonderlijk
    - wat hebben we aan elkaar

2. Ontwerpfase
    In deze fase gaan we wat dieper aan het werk en bepalen we hoe:
    - hoe de organisatie eruit gaat zien
    - welke doelen er concreet worden gerealiseerd
    - welke aanpak we kiezen na de fusie
    - eventeel sociaal plan
    - due diligence
    - implementaieplan
    - juridische aspecten

3. Inrichtingsfase
    In deze fase gaat het om het op koers houden van de nieuwe organisatie en is vooral belangrijk dat
    - salarissen worden betaald
    - de productie doorgaat
    - budgetten worden beheerst
    - het nieuwe MT en mensen worden benoemd
    - er een nieuw OR wordt samengesteld, etc. etc.

4. Transformatiefase
    Dit is het moment dat fusiedoelstellingen moeten worden gerealiseerd en er meerwaarde wordt getoond. Vragen die hier aan de orde komen zijn o.a.
    - hoe gaan we het doen?
    - wie gaat wat doen?
    - hoe bewaken we dit? 

Hiernaast zijn er 2 belangrijke mijlpalen die bijdragen aan voor een succesvol fusieproces, welke in een document woirden vastgelegd.
 De intentieverklaring