Fuseren is Topsport

Fuseren is gelijk aan het bedrijven van topsport. Je moet constant scherp zijn, kunnen anticiperen op onverwachte wendingen, werken onder grote druk etc. etc.  Graag geven we u een praktijkvoorbeeld van een fusie, die is begeleid door Robert de Vries 
Met de fusie is een nieuw service- en onderhoudsbedrijf ontstaan, waarin 250 medewerkers werkzaam zijn en dat ruim 250.000 klanten heeft.
Na een grondige voorbereiding van ca. 2 jaar is het uiteindelijke fusiedocument door de aandeelhouders van beide bedrijven goedgekeurd. Ons is gevraagd het gehele traject te begeleiden en de belangen van de aandeelhouders, klanten en medewerkers zorgvuldig te bewaken. 

Om tot een definitief fusiedocument te komen dient een heel traject te worden afgegaan. Onderhandelingen tussen aandeelhouders, overleg met directies, overleg met vakbonden en ondernemingsraden en initiëren van samenwerkingsprojecten tussen de beide bedrijven zijn nodig om uiteindelijk tot een succesvolle fusie te kunnen komen. Naast een grote aandeelhouder hadden we te maken met vele regionale aandeelhouders. Het vergt tact en zorgvuldigheid om ieders belang tot uiting te brengen in de fusiedoelstellingen. De fusie heeft tot gevolg gehad dat er banen werden verplaatst of kwamen te vervallen. Met vakbonden hebben we een sociaal akkoord kunnen realiseren, zodat ook de belangen van de medewerkers werden gewaarborgd, waarna de beide ondernemingsraden positief hebben ingestemd met de fusie. 

Fases
We hebben de fusie opgesplitst in 4 fases, te weten: de oriëntatiefase, de ontwerpfase, de inrichtingsfase en de transformatiefase. 
Elke fase hebben we - rekening houdend met de gestelde fusiedoelstellingen - grondig doorlopen door een uitgebreid programma op te stellen, waarbij communicatie een belangrijk item was in het proces, gelet op de vele emoties die een rol spelen in een fusietraject.


Integratie
Met behulp van het management team en de medewerkers van het nieuwe bedrijf hebben we de organisatie getransformeerd tot een efficiënt, klantvriendelijk en voor medewerkers aantrekkelijk bedrijf. De ruim 250.000 klanten hebben uiteindelijk niets gemerkt van de fusie. Binnen 2 jaar waren alle fusiedoelstellingen gerealiseerd en was het rendement sterk verbeterd. 
Fusies hoeven dus niet per definitie te mislukken. Indien fusiedoelstellingen helder zijn verwoord in een fusiedocument en er strak gewerkt wordt volgens een vooraf zorgvuldig opgesteld programma kan een fusie zeker succesvol zijn. Je moet wel over een tactiek beschikken en het nodige doorzettingsvermogen hebben, kortom het is net topsport.


Robert de Vries