Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Scheiding of Exit (OASE) goed geregeld.

Uit onderzoek is gebleken dat 70% van de MKB ondernemers in het familiebedrijf helemaal niets heeft geregeld voor de continuïteit van de onderneming als het gaat om Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Scheiding of Exit (OASE). Dat is een zorgelijke situatie, waar snel verandering in moet worden aangebracht.

Een bekend tegeltjeswijsheid zegt: "van het concert des levens, krijgt niemand een program". 

We staan hier gelukkig niet altijd bij stil. Wij, de mens, zijn kwetsbaar en we weten niet wat ons in het leven allemaal te wachten staat en dat is misschien wel goed ook. Toch heeft de ondernemer de plicht om zich voor te bereiden op (onverwachte) gebeurtenissen in het leven. Dit is een verantwoordelijkheid die het ondernemen met zich meebrengt. U bent verantwoordelijk voor uzelf, uw familie maar ook voor uw medewerkers en hun familie. Als u wat overkomt, dan moet uw bedrijf (tijdelijk) zonder u verder en dan is het wel zo prettig als dit goed geregeld is.

Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er met u, uw familie of het bedrijf gebeurt als u Arbeidsongeschikt wordt, komt te Overlijden, u gaat Scheiden of u het bedrijf gaat verkopen (Exit)?

Overlijden
Een ding in het leven van een mens is zeker. Het leven is eindigend. We weten over het algemeen niet wanneer.

Stel u komt nu te overlijden, wat betekent dit dan voor uw bedrijf, uw familie en het familiekapitaal?

Wie neemt het bedrijf binnen uw familie over? Is dit besproken met alle betrokken partijen, ook met hen die niet worden geacht Het Bedrijf over te nemen? Confirmeren zij zich daar ook aan? Moeten er erfgenamen worden uitgekocht? Is er afgesproken in welke termijnen dit gaat geschieden of moet er in 1 keer worden afgerekend? Is de beoogde opvolger dan wel in staat om de overname te financieren? Heeft u fiscale maatregelen genomen om Het Bedrijf binnen de familie fiscaal vriendelijk over te dragen? Moet Het Bedrijf wellicht toch aan derden worden verkocht?

Vele vragen, met vele mogelijke antwoorden.

Arbeidsongeschiktheid
Stel: u bent mens. U overkomt een ziekte waardoor u - al dan niet tijdelijk - niet in staat bent langer uw bedrijf te leiden. Wie neemt het stokje dan over? Heeft u zich al afgevraagd of deze persoon dat wilt, of dat deze persoon daar wel geschikt voor is, of wellicht andere personen er van uitgaan dat zij het stokje overnemen? Weet hij/zij van de hoed en de rand of is de rest van uw familie wel op de hoogte hoe het loopt en waar u mee bezig bent?

Misschien denkt u "ach dan regel ik dat op dat moment wel". Heeft u zich wel eens voorgesteld dat u getroffen kunt worden door een beroerte en u helemaal niet meer kunt communiceren? Dan is het dus te laat en loopt u, uw familie en uw medewerkers het risico dat er verkeerde beslissingen worden genomen die de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen.

Scheiding
"Tot de dood ons scheidt", dat spreekt u tijdens de huwelijksbeloften uit. Gelukkig komt dit in 2 op de 3 huwelijken ook daadwerkelijk uit.

Mocht u toch in een situatie belanden dat uw huwelijk strandt, dan is het voor u en uw bedrijf goed dat u hier iets voor geregeld heeft. Uw bedrijf en uw medewerkers mogen niet de lasten dragen van een eventuele scheiding. Nog te vaak wordt de financiële afwikkeling van een huwelijk afgewend op het werkkapitaal van Het Bedrijf, met alle gevolgen van dien. De continuïteit komt daardoor direct in gevaar en dat kan leiden tot een faillissement of gedwongen verkoop.

Het is dan ook niet een kwestie van wantrouwen dat u samen met uw partner reeds nu afspraken maakt over de gevolgen van het eventueel eindigen van uw huwelijk. Het is de plicht die u en uw partner hebben richting het bedrijf, haar medewerkers en hun familie. U kunt nu nog in goede harmonie eerlijke afspraken maken en deze laten vastleggen. Natuurlijk gaan we er van uit dat zo'n document nooit uit de kast hoeft te worden gehaald, maar mocht het onverhoopt toch zover komen, dan hebben u en uw partner het voor het bedrijf goed geregeld.

Eindiging of te wel overdracht of verkoop van het bedrijf

U begint het bedrijf, of heeft het bedrijf overgenomen, en weet vanaf de eerste dag dat u er uiteindelijk ooit afscheid van zal moeten nemen. Wellicht hoopt u dat een van uw kinderen Het Bedrijf overneemt, maar het kan natuurlijk ook dat u opvolging buiten de familie gaat, wilt of moet zoeken. Heeft u eigenlijk al nagedacht wat u gaat doen na de overdracht of verkoop?

Opvolging of verkoop van uw bedrijf verdient een goede planning. Gemiddeld neemt zo'n traject 4,3 jaar in beslag. Naast de vraag wie Het Bedrijf moet gaan overnemen, de financiering en fiscale trajecten die daarbij horen, moet aandacht worden besteed aan het verkoop klaar maken van het bedrijf. Ook de opvolger moet voldoende klaar zijn om het stokje over te (kunnen) nemen. Dat vergt een gedegen voorbereiding en wellicht opleiding.

Maar...........wat wordt uw rol in de toekomst? Gaat u er volledig uit of blijft u - al dan niet in functie - betrokken, of belandt u in het zwarte gat? Wat vinden leveranciers of banken van uw Exit? Uw opvolging vraagt om een gedegen exit-strategie. 

OASE: regel het nu!
We kunnen alle vragen in dit document niet beantwoorden, want iedere situatie is uniek. Wat we wel weten is dat het uw verantwoordelijkheid is uw OASE te regelen. U bent dit verplicht naar uzelf, naar uw familie en naar uw medewerkers en hun families.

Handige instrumenten zijn het instellen van besturingsstructuren zoals het Familieberaad, Het Familie Statuut of een Raad van Commissarissen. Vooral raden wij u aan een draaiboek samen te stellen die op ieder gewenst moment uit de kast gehaald kan worden om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen in een OASE situatie.

"Van het concert des levens krijgt niemand een program", regel het daarom nu!