Waarom is het 'in control" zijn zo belangrijk?

De wereld om ons heen verandert zo snel, het is soms nauwelijks bij te houden. U als bestuurder moet u steeds weer afvragen: wat doen deze veranderingen met ons bedrijf? Welk invloed hebben ze gehad op de afgelopen dagen, weken, maanden, kwartaal?

U moet dagelijks (bij)sturen
Vroeger kwam een boekhouder of accountant 1 keer per jaar vertellen hoe goed (of slecht) het wel niet is gegaan het afgelopen jaar. Dat kan echt niet meer! U moet dagelijks weten waar u staat. U moet ieder jaar weer opnieuw een Ondernemingsplan maken voor de komende 3 tot 5 jaar om te bepalen of uw organisatie bestaansrecht heeft. Dit Ondernemingsplan dient u met enig regelmaat te toetsen op haalbaarheid, zodat u tijdig kunt inspelen op kansen of bedreigingen. U moet strak aan het roer staan (ook in goede tijden) en tijdig bijsturen.

Investeerders eisen meer en vaker inzicht.
Ik hoor vaak dat banken en investeerders zo moeilijk doen. Dit is (te) vaak een onjuiste voorstelling van zaken. Het ontbreekt bedrijven vaak aan visie en strategie over de toekomst en helderheid  en inzicht over de huidige positie ten aanzien van de plannen.
Investeerders hebben vertrouwen nodig. Vertrouwen in het bedrijf, in de directie, in het MT en in het op orde hebben van de informatievoorziening. U moet laten zien dat u weet waar u heen gaat met het bedrijf en dat u alles " in control" hebt. Ze eisen minimaal ieder kwartaal geinformeerd te worden. En terecht. Wat zou u doen als het u geld betreft?

Dus volstaat een boekhouder of accountant die 1 keer jaar langs komt niet langer!


Mijn motto:
"Als we ons blindstaren op het verleden, worden we ingehaald door de toekomst"