Bedrijfsfinanciering

Financiering van een bedrijf is een belangrijk aandachtspunt. Dit kan variëren van het verkrijgen van bankkredieten en subsidies tot het aantrekken van risicodragend kapitaal. Zeker bij de start van een bedrijf of bij expansie, verkoop of overname, is een adequate financiering van groot belang. Financiering is een specialisme van De Vries & Partners. Banken en Informal Investors beschouwen ons als een deskundige en betrouwbare partner, waardoor het ons lukt om ook in crisistijd financieringsvraagstukken succesvol af te ronden.

Landelijk dekkend netwerk
Het zorgen voor financiering, in de vorm van het aantrekken van kapitaal en leningen, is al jaren een groot onderdeel van ons dienstenpakket. We hebben een landelijk dekkend netwerk van banken, investeringsmaatschappijen, participatiemaatschappijen en informal investors. Ook zijn wij volledig op de hoogte van de verschillende criteria en krediet classificatiesystemen van de Nederlandse banken.

Belangrijkste diensten:

  • het opstellen van uw businessplan
  • het berekenen en bepalen van de optimale financieringsstructuur voor uw bedrijf
  • het samenstellen van een verkoopprospectus
  • het maken van een kredietwaardigheidsanalyse van uw onderneming
  • het optreden als adviseur of onderhandelaar bij het aantrekken van financiële middelen (vreemd en risicodragend vermogen)
  • het opstellen van een financieel memorandum voor het verkrijgen van financiering 
     

Onafhankelijk
Wij zijn 100% onafhankelijk. Wij worden ingehuurd door onze klanten en worden door hen betaald. Wij ontvangen geen bonussen of provisies van financierders en kunnen dus kritisch en objectief kijken naar de diverse aanbiedingen.

Quickscan
Wij kunnen middels een quickscan snel duidelijkheid verschaffen over de slagingskansen van uw financieringsaanvraag. Neem nu contact met ons op.