Aankoop van een bedrijf

Het kopen van een MKB bedrijf is voor de meeste ondernemers geen dagelijkse bezigheid. Naast alle specialistische kennis voor een overname op financieel, fiscaal, juridisch en waarderings gebied, spelen emoties een belangrijke rol om te komen tot een succesvolle deal. Te vaak komen bedrijven vrij kort na de overname in moeiliijkheden omdat er in het koopproces te weinig rationeel naar de overname is gekeken. Robert de Vries heeft hier zelf een harde leerschool aan moeten ondervinden toen hij Multiblad overnam.  

Valkuilen vermijden
Belangrijke vragen die moeten worden beantwoord tijdens de koop van een bedrijf zijn:

- Past het bedrijf wel bij u?
- Is het businessmodel nog actueel?
- Heeft u uw businessplan goed doorgedacht en is dit bestand tegen tegenvallers?
- Heeft u rekening gehouden met financiering van het werkkapitaal van het bedrijf?
- Waar bestaat uw 100 dagen plan uit?
- Is er geen sprake van achterstalling onderhoud op activa?
- etc, etc.

Onze begeleiding is echt onderscheidend
Dat wij het traditioneel koopproces volgen, mag u van ons verwachten en is niet meer dan wat een adviseur minimaal moet doen. Waar het vooral om gaat is dat u na de aankoop niet snel in de problemen komt. Juist hier zit ons onderscheidend vermogen gedurende het overnametrajcet. Wij begeleiden u vanaf het begin tot minimaal 1 jaar na overname van het bedrijf.

Robert de Vries: "Het is mijn missie om u te behoeden voor de valkuilen die ik zelf heb moeten ervaren!"