Management Buy Out

U bent lid van het managementteam van het MKB bedrijf waar u werkt. U ziet kansen voor het bedrijf als u het voor zeggen heeft, of de huidige eigenaar bereikt de pensioengerechtigde leeftijd, of de huidige eigenaar heeft aangegeven open te staan om het bedrijf over te doen aan het zittend management, of de huidige ondernemer wilt graag samen met u optrekken om het bedrijf verder te laten groeien. Er zijn vele redenen om tot een Management Buy Out te komen, maar hoe pakt u dit - eventueel samen met uw collega's - aan?

Kritische beoordeling
De Vries & Partners begeleidt managers in het traject om tot een overname te komen. Wij zijn echter niet volgzaam, wij stellen ons hierin kritisch op. Wij zullen van u de overtuiging willen krijgen dat deze stap bij u - en eventueel uw collega's - past. We willen namelijk voorkomen dat u een stap zet waar u spijt van krijgt.

Proces
Zijn wij het met u eens dat het goed is om tot een Management Buy Out te komen dan gaan we samen het proces is. Wij zullen u hierbij ontzorgen en proberen er voor te zorgen dat de bestaande relatie tussen u en de huidige ondernemer op hetzelfde niveau blijft. Wij hanteren de volgende stappen in dit proces:

 1. Afhankelijk van de situatie benaderen wij de huidige ondernemer om te verkennen of een MBO bespreekbaar is.
 2. Wij voeren orienterende gesprekken om de belangen van alle betrokken partijen in kaart te krijgen.
 3. Analyse van financiele gegevens.
 4. Opstellen business plan MBO kandidaten.
 5. Waardering van het bedrijf.
 6. Onderhandelingen met huidige ondernemer over prijs en voorwaarden.
 7. Opstellen intentieovereenkomst (LOI).
 8. Due Dilligence onderzoek.
 9. Financieringsmogelijkheden MBO
 10. Opstellen definitieve koopovereenkomst.
 11. Transport/overdracht bij de Notaris.
 12. Begeleiding 1e jaar op bedrijfskundig gebied.

Maak nu een vrijblijvend afspraak om uw kansen te beoordelen.