Waardering

Het waarderen van bedrijven is een specialsime. Wat is een bedrijf nu waard? Hoe bepaal je dit nu? De Register Adviseur Bedrijfsopvolging is opgeleid in het vak Business Valuation. Een specialist moet de verschillende waarderingstechnieken en waarderingssystematieken onder de knie hebben. Waarderen van bedrijven is een specialisme die veel ervaring en kennis vraagt van de adviseur op het gebied van bedrijfsvoering, branches en economische ontwikkelingen.

Onderscheid tussen waardering en bepalen van de (ver)koopprijs

De waarde van een bedrijf wordt vaak verward met het bepalen van de (ver)koopprijs van een bedrijf. Dit zijn echter 2 verschillende waarheden. De waarde wordt gebaseerd op toekomstige feiten. Bij het bepalen van een (ver)koopprijs komen er ook nog emoties aan te pas die niets van doen hebben met de echte waarde.

Voor het bepalen van de (ver)koopprijs van de onderneming worden vaak de volgende vuistregels gehanteerd: 

  1. de Wat Heb Ik Nodig Voor Later methode (WHINVL), gebaseerd op hetgeen de ondernemer nodig heeft om van zijn pensioen te kunnen genieten. Daar zit dikwijls geen onderbouwde rekenmethodieken achter.
  2. de EBIT methode, gebaseerd op een gewogen gemiddelde bedrijfsresultaat keer een factor
  3. de EBITDA methode, gebaseerd op een gewogen gemiddeld bedrijfsresultaat plus afschrijvingen keer een factor
  4. de Rentabiliteitswaarde, gebaseerd op een gewogen gemiddeld Nettowinst afgezet tegen een vereist rendementspercentage
  5. de gewogen gemiddelde nettowinst keer een factor


Waardering volgens de Discounted Cash Flow Methode
Waarderingsspecialisten, Business Valuators en Register Valuators beschouwen de Discounted Cash Flow Methode (DCF) als DE waarderingsmethode. Zonder al te technisch te worden gaat het in deze methode vooral om de winsten in de toekomst en de daarbij behorende toekomstige cashflow van de onderneming. Immers je moet de koopprijs in de toekomst terug kunnen verdienen. Het lastige hier is natuurlijk te komen tot juiste en betrouwbare prognoses. Hier ontstaan ook vaak de discussies tussen koper en verkoper. Een earnout regeling biedt hier vaak uitkomst in.

Banken en investeerders hechten veel waarde aan de DCF-methode.