De inrichting

We gaan fuseren of nemen een bedrijf over............, en wat nu? Ja wat nu. Nu ontbreekt het even aan sturing. Vaak is de lijnorganisatie nog niet rond en zou er niets gebeuren als er geen verantwoordelijke wordt aangesteld. De eerste 100 dagen zijn dikwijls cruciaal. Als je niet laat zien dat er wat gaat veranderen, verdwijnt al snel de "sence of urgency" en dat is funest voor het welslagen van een fusie.
 

Programma manager:
Robert de Vries treedt in deze fase op als programmamanger. Ik ben onafhankelijk, daadkrachtig en hebben een brede visie op organisaties. Daarnaast ben ik communicatief sterk en beschik ik over veel projectmatige ervaring.

Mijn rol:
Het bewaken van de voortgang, klankbord voor de projectleiders, verbinding maken tussen verschillende groepen binnen de organisatie en de verbinding tussen projectleiders en directie.

Programma:
In het programma worden de allerbelangrijkste zaken voor het tot standkomen van de fusie vastgelegd. 

  • Benoeming medewerkers
  • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
  • Ontwikkelen nieuwe naam, huissstijl, website etc
  • Huisvesting
  • Opstellen planning & Controlcyclus

het zijn enkele voorbeelden wat in het programma moet worden opgenomen.

Klik hier voor een voorbeeld van een van mijn projecten.