Fusie


Maak van uw fusie of bedrijfsovername een succesverhaal. Hoe doet u dat? Denk vooraf goed na over het traject zowel voor, tijdens als na de fusie of bedrijfsovername. Emoties, belangen, cultuur of veranderende omstandigheden mogen niet worden onderschat. Een objectieve en onafhankelijk adviseur aan de zijlijn en het werken aan de hand van een duidelijk programma is de sleutel tot uw succes.


Fusie is Topsport!
Topsporters werken met een plan om hun olympische doelen te realiseren. Stap voor stap wordt een programma afgewerkt, veel arbeid verricht en moet er focus en commitment zijn op het uiteindelijke doel. Fusies vragen eveneens om een topsportbenadering. Om van een fusie een succes te maken, heeft men een plan nodig, een programma, een tacktiek en heel veel doorzettingsvermogen. Onderzoek leert dat fusies veelal niet de gewenste doelstellingen realiseren en daardoor als mislukt worden beschouwd. Een van de belangrijkste redenen is dat het proces niet goed wordt gemanaged. De Vries & Partners pakken het fusieproces projectmatig aan. Wij onderschrijven in grote lijnen hetgeen  Theo van Iperen in zijn boek "Fusie is Topsort" beschrijft en werken derhalve op basis van dit handvat.

Een fusie is op te delen in 4 fases:

Elke fase heeft beslismomenten die belangrijk zijn om van de fusie een succes te maken. Geen stap mag worden overgeslagen. De fusie stopt niet na ondertekening van de aktes. Een goed integratieprogramma gebaseerd op hetgeen in de orientatie- en ontwerpfase is afgesproken, bepaalt uiteindelijk het succes van uw fusie. Er moet op een strak tempo gewerkt worden en bijzaken moeten van hoofdzaken gescheiden worden. Een onafhankelijk programmamanager is hierbij essentieel.

Robert de Vries heeft veel ervaring met complexe fusie trajecten (zie ook praktijk case). Hij werkt projectmatig het gehele proces af en heeft daardoor succesvol grotere fusietrajecten kunnen afronden. Hij voert onderzoek uit, onderhandelt met aandeelhouders en directies, stelt intentieverklaringen en fusiedocumenten op, komt tot een sociaal akkoord met vakbonden en integreert de bedrijven. Zijn rol is vaak integratiemanager en/of transformatiemanager.