Het ontwerp

Om tot een fusiebeslisdocument te komen moeten een aantal zaken zijn afgerond zoals

  • het opstellen van nieuwe statuten 
  • overeenkomst met vakbonden v.w.b. het sociaal plan
  • eventueel melding van de fusie bij de NMa 
  • overeenstemming over de waardering 
  • benoeming directie 
  • due diligence onderzoek(en)
  • etc. etc.

Ook wordt er hard gewerkt aan het in kaart krijgen van de toekomstige organisatie. De hoofdstructuur, planning & control, communicatiestructuur en verantwoordelijkeheden en bevoegdheden dienen te worden vastgelegd.