Ondernemingsplan

Het ondernemingsplan is het belangrijkste plan dat u als ondernemer maakt. Het woord zegt het al, het is een plan. U geeft aan wat uw visie en strategie is voor de komende jaren en hoe u denkt dit te kunnen realiseren. U kunt uw plan steeds weer toesten op haalbaarheid. Is het u gelukt om de doelstellingen te realiseren en welke (externe) factoren zorgen er voor dat u uw plan voor de komende jaren weer moet aanpassen? Wij zijn van mening dat iedere onderneming - groot of klein - ieder jaar een ondernemngsplan moet maken die minimaal 3 maar het liefst 5 jaar vooruitkijkt. Zonder visie en strategie geen toekomst!

Het Ondernemingsplan wijst de weg
Het ondernemingsplan geeft u inzicht in uw positie, doelen en haalbaarheid van uw idee. Ook externe partijen, zoals investeerders, krijgen een goed beeld van uw onderneming en u als directie/mt of ondernemer. Het plan dient te kijken naar de korte termijn (dit is uw begroting voor volgend jaar) en naar de lange termijn (uw vsie en strategie). U toetst dit plan steeds weer opnieuw (dagelijks, wekelijks, maandelijks, maar minimaal ieder kwartaal) zodat u tijdig kunt inspelen op veranderende omstandigheden.

Contol is belangrijk
Uw organisatie moet op ieder gewenst moment een goed (financieel) inzicht kunnen geven waar u staat ten aanzien van het ondernemingsplan. Wachten totdat de accountant is geweest is veelal te laat. Ieder bedrijf moet een controller in huis hebben die de directie/mt te aan de hand van de resultaten en vooruitzichten adviseert welke stappen er moeten worden gezet om de doelstellingen te kunnen realiseren, maar ook helder aangeeft waar de kansen en bedreigingen op langere termijn liggen. Uw bedrijf dient "in control" te zijn. Banken en investeerders zijn gebaat bij een goed (financieel) inzicht naar de toekomst, hetgeen uw financierbaarheid vergroot.