Het Familiebedrijf

Familiebedrijven zijn de motor van onze economie in Nederland en dat willen we in standhouden. De Vries & Partners richten zich met hun dienstverlening op het waarborgen van de continuiteit van deze familiebedrijven. Enerzijds gericht op het "in control" houden van het bedrijf, anderzijds door zorg te dragen voor een goede bedrijfsopvolging op ieder gewenst op moment. Wij richten ons op de driehoek het Bedrijf, het Eigendom (van het bedrijf) en de Famile. 3 elementen die onlosmakend aan elkaar verbonden zijn binnen het familiebedrijf, maar los van elkaar moeten worden behandeld. Daar zit onze kracht.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • Opvolging bij Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Stoppen of Echtscheiding
  • Bedrijfsopvolging binnen de familie
  • Bedrijfsopvolging buiten de familie
  • In Control houden van het bedrijf

Wij kunnen alleen van toegevoegde waarde zijn als wij een vertrouwensband hebben met de familie. Wij gaan er van uit dat wij maandelijks met u overleg voeren en dat we een lange termijn relatie aangaan. 

Onze Register Adviseurs Bedrijfsopvolging zijn uitgeroepen door het blad Fambizz tot de top 10 van adviseurs op het gebied van bedrijfsopvolging in het Familiebedrijf in Nederland. Daar zijn wij natuurlijk erg trots op!