Continuïteit gewaarborgd bij OASE

Vanaf het moment dat u eigenaar bent van het bedrijf moet u al weer rekening houden met een (tijdelijke) afscheid. Van het concert des levens krijgt immers niemand een program. Er doen zich in een leven altijd onverwachte situaties voor. Bereidt u zich voor op een OASE situatie. Voor u, uw familie en uw onderneming geeft dit een veilig en rustig gevoel.

Waar staat OASE voor?
OASE staat voor :

  1. Overlijden 
  2. Arbeidsongeschiktheid 
  3. Scheiding 
  4. Exit (verkoop van uw onderneming al dan niet in de familie).

Draaiboek in OASE situaties:
Het is onze passie om samen met u voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. Mocht een OASE situatie zich voordoen, dan hoeft alleen nog maar het draaiboek uit de kast gehaald te worden en kan invulling gegeven worden aan hetgeen u zelf heeft bedacht. Dit voorkomt een hoop narigheid.

Een draaiboek bestaat uit:

  • Een besturingsmodel in geval van calamiteiten.
  • ​Een bedrijfsopvolgingsplan, waarin beantwoord: Wie, Wat, Wanneer en Hoe.
  • Financieel planning rekening houdend met fiscaal vriendelijke overdracht, huwelijkse voorwaarden en beheer van het familiekapitaal.
  • Verkoopplan in geval van verkoop aan derden.
  • Extitstrategie voor de ondernemer om te voorkomen dat hij/zij niet in een zwart gat valt.

Ieder Familiebedrijf heeft zijn eigen kenmerken. Onze diesntverlening is dan ook maatwerk, gericht op uw bedrijf en uw familie. Door onze grote ervaring kunnen we echter putten uit een grote kennisbank, waardoor we in staat zijn om ieder familiebedrijf te kunnen helpen voorbereid te zijn op OASE situaties. 

De uitverkiezing door Fambizz om als een van de top 10 adviseurs op het gebied van bedrijfsopvolging in het Familiebedrijf  te worden gezien, beschouwen wij als een waardering voor onze missie!