Orientatie fase

De orientatiefase in het fusieproces is misschien wel de lastigste fase. Hier speelt met name emoties een belangrijke rol en kan het gebeuren dat een fusie op niet rationele gronden geen doorgang vindt. Het vergt dus veel tact en daadkracht.

Fusiedoelstellingen:
Allereerst moeten fusiedoelstellingen helder worden geformuleerd. Op basis hiervan moet worden onderzocht of een fusie wenselijk en vooral ook haalbaar is. In de fusiedoelstellingen moet duidelijk zijn wat het beoogde resultaat van de fusie is. Maximaal 5 doelstellingen dienen te zijn geformuleerd, waarbij het belangrijk is dat deze doelstellingen haalbaar en geloofwaardig zijn.

Intentieverklaring:
Als uit onzederzoek blijkt dat een fusie wenselijk is, moet er gewerkt worden aan een intentieverklaring. In tegenstelling tot wat velen denken is een intentieverklaring geen vrijblijvend document. Na ondertekening van de intentieverklaring kan een fusie alleen op basis van onvoorziene zwaarwegende omstandigheden een fusie nog afketsen. De intentieverklaring is dan ook een belangrijke mijlpaal in het proces.

Duidelijk moet zijn wie de toekomstige directieposities vervult, hoe het sociaal plan er uit gaat zien, welke juridische vorm het nieuwe bedrijf moet hebben, welke naam gevoerd gaat worden etc. etc. Ook moeten ondernemingsraden (OR) en/of vakbonden worden geinformeerd. Kortom het menselijk aspect (en dus emotie) is een belangrijke factor.