Normen en Waarde

Wij treden op vanuit het besef dat wij een unieke vertrouwenspositie hebben bij de ondernemer. Belangen en verwachtingen zijn groot. We handelen dan ook vanuit transparante persoonlijke waarden en normen. De kenmerken, die daarbij horen zijn:

Verantwoordelijkheid/loyaliteit
Wij staan naast en achter de ondernemer en nemen de verantwoordelijkheid voor het totale proces op ons. Objectiviteit, helder informeren en een ondernemende aanpak vormen de basis van de kwaliteit van ons werk.

Betrokkenheid
Wij zijn diepgaand betrokken bij het project, dat ons is toevertrouwd en voeren de regie daarbij. Wij handelen als was het ons eigen bedrijf. Zodra wij een opdracht accepteren heeft het onze volle en onverdeelde aandacht.

Kwaliteit
Door intensieve uitwisseling van praktijkervaringen en kennisopbouw blijven wij op de hoogte van alle toepasselijke ontwikkelingen op bedrijfskundig, financieel, fiscaal en juridisch gebied. Wij zijn niet tevreden met een 8, maar streven naar een 9+.

Samenwerken
(Her)structureringsoperaties, veranderingsoperaties of het kopen en verkopen van een bedrijf zijn processen van intensieve samenwerking. Veel deskundigen leveren hier hun bijdrage aan. Wij maken gebruik van de deskundigheid die binnen de organisatie (veelal onbekend) aanwezig is. Wij geloven dat het belangrijkste kapitaal het eigen personeel is. Wij combineren aanwezige know how en inzichten met onze eigen ideeën om te komen tot een optimaal resultaat.

Onafhankelijkheid
De Vries & Partners is op geen enkele wijze verbonden aan enige organisatie, wiens belangen zij vertegenwoordigt. Wij waken ervoor dat er geen sprake is van belangenverstrengeling, bevoorrechting of andersoortige verplichtingen.