Transformatie fase

De fusiedoelstellingen zijn helder geformuleerd, maar gaan we dat ook halen? Gezamenlijk met het management zal een transformatieplan moeten worden opgesteld. Hierin wordt vastgesteld:

  • Hoe luidt de missie
  • Welke bijdrage gaat iedere afdeling leveren aan de fusiedoelstellingen
  • Hoe SMART kunnen we de bijdrage van de afdeling maken (welke indicatoren hanteren we)
  • Hoe ziet de nieuwe afdeling eruit en waarom
  • Welke producten en/of diensten worden er geleverd
  • Op welke locatie wordt er gewerkt
  • Welke ICT is nodig, etc, etc.

Uiteindelijk moeten managers rapporteren of zij hun doelstellingen realiseren. Het uiteindelijk resultaat is dat de nieuwe organisatie haar fusiedoelstellingen realiseert en de fusie dus een succes genoemd kan worden!